NAHARIYA 2

israel 1979, nahariya

nahariya 1979

 

 

 

 

israel 1979, nahariya

nahariya 1979, mit dr. mosche prausnitz